+90 362 238 61 04
Hemen Ara
+90 555 013 61 05
Whatsapp

1/7
WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI
KARAOĞLU BASKÜL ve CERRAHİ ALETLER İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
("Şirket"), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin
gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu "Gizlilik Politikası"
kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun
olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını
ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı
ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin
doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin
internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz
belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler
kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır.
Veri Sorumlusu
Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim,
doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde
0519043776000013 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi İlkadım Sanayi Sitesi
58. sk No:77 Tekkeköy/SAMSUN adresinde bulunan KARAOĞLU BASKÜL ve
CERRAHİ ALETLER İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket) tarafından
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili
mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik
Politikası çerçevesinde işlenmektedir.
Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı
duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere
kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde
işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka
aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.
İşbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile
hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla
işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin
haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında
sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.
Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler
Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi
2/7
istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde
mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin
aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret
edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.
Bu veriler şu şekilde olabilir:
- İsim
- Soyisim
- Adres
- Posta kodu
- E-mail
- Telefon/Fax numarası
- Kredi kartı numarası
- Kimlik numarası
- Sigorta numarası
- Cinsiyet
- Doğum tarihi
- Medeni hal
Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak
bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir
hizmet sağlayacısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal
düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.
Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada
öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde
kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt
eder.
Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:
- Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
3/7
- Web sitelerine erişim
- Kullanıcılarla iletişimin sağlanması
- Rekabet
- Reklam ve pazarlama
- Analizler ve pazar araştırması yapma
- İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma
Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu
Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları,
üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut
sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu
Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını
yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket
sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki
uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve
platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet
sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu
veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve
diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet
siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan
işlemlerden Şirket sorumlu değildir.
Çocukların Gizliliği
İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamamaktadır.
Eğer 18 yaşının altındaysanız lütfen Hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel
verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasilerinin işbu Gizlilik
Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları
konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.
Çerez Kullanımı
Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie)
kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte
saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük
metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve
tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası,
internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla,
4/7
kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde
etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak
reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte
veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için
tasarlanmamıştır.
İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:
- İnternet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler
- İnternet servisi sağlayıcısının ismi
- IP adresi ve/veya konumu
- Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi
Online Alışveriş İçin Gereken Veriler
Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün alışverişlerde güvenliğinizi
önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işlemi
gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.
Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar
Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren
bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için
geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.
Sosyal Medya
Şirket internet sitesi üretilen ürünlerin sosyal medya ağlarında paylaşılabilmesi için
bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir. Bu bağlantılı
hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta olup bu sosyal medya
bağlantılarının amacı site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde
arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal
medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik
politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.
Bilgi Güncelleme ve Değişiklik
5/7
Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun
hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası'nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir.
Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası'nın
güncel haline www.karaoglucerrahi.com.tr adresinden sürekli olarak ulaşmanız
mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası'nın değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet
veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul
ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet
sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Paylaşılan kişisel veriler müşterilere verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve
teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi
geliştirebilmek için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda,
talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu
görevlilerine bilgi verebilmek için; üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar
sunabilmek için veya bu imkanları sunabilecek kişi ve kurumlarla yasal çerçevede
paylaşabilmek için; reklam tercihlerini analiz etmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili
ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
Verileri Saklama Süresi
Üye olurken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca
saklanmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan bültenlere
abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.
Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, KARAOĞLU BASKÜL
ve CERRAHİ ALETLER İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaşılan kişisel
veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek,
kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir.
KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin
işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında
Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, KARAOĞLU BASKÜL ve CERRAHİ ALETLER İMALAT
6/7
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi
ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı
yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; başta KARAOĞLU BASKÜL ve CERRAHİ ALETLER
İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ altyapısını kullanan üye firmalar ve
bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak
üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız,
iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer
3. kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak
hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla
paylaşılabilecektir.
Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz "KARAOĞLU BASKÜL
ve CERRAHİ ALETLER İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çerez Politikası"
olup, şu anda okuduğunuz "Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın bir
parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen
tıklayın.
KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler
KARAOĞLU BASKÜL ve CERRAHİ ALETLER İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
internet sitesinde KVKK'nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce
depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.
Veri Sahibinin Hakları
Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili
şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11'de düzenlenen haklar ve
aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.
Düzeltme hakkı,
Silme hakkı,
İşlemeyi kısıtlama hakkı,
Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,
Veri taşınabilirliği hakkı.
Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine
ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda
oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına
sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişikin olarak koruması gereken çıkarların,
hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu
kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri
kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Şirket verilerin
işlenmesini durduracaktır.
7/7
Kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı
vardır.
Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve
önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile
aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle
Şirketimizin info@karaoglucerrahi.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine
gönderebilirsiniz.
Adresimiz:
İstiklal Mahallesi 58. Sokak No:77
Tekkeköy/SAMSUN